Link สะกดทับศัพท์ว่า "ลิงก์" คำว่า "ลิงก์" กับ "ลิงค์" ต่างกันที่นิดหน่อย แต่ความหมายนี้ไปคนละเรื่องเลยนะครับ ถ้าใช้ผิดก็อาจทำให้เข้าใจผิดได้ ลิงก์ แปลว่า [ ลิ้ง ] เชื่อมโยงลิงค์ น. เครื่องหมายเพศ; คำบอกเพศในไวยากรณ์ที่บอกให้รู้ว่าคำนั้นเป็นเพศอะไร เช่น ปุงลิงค์ คือ เพศชาย อิตถีลิงค์ คือ เพศหญิง, ลึงค์ ก็ว่า. (บ., ส.).๒. คำว่า "link" ตามหลักเกณฑ์ของราชบัณฑิตสถานต้องทับศัพท์ว่า "ลิงก์" ส่วน "ลิงค์" มีความหมายตามพจนานุกรมคือ ลิงค์ น. เครื่องหมายเพศ; ประเภทคําในไวยากรณ์ที่บอกให้รู้ว่าคํา ...Apr 4, 2015 — มีคำอธิบายว่า “Link เขียนทับศัพท์ว่า ลิงก์ ตาม หลักเกณฑ์การทับศัพท์ภาษาอังกฤษ ถ้า k เป็นตัวสะกดและการันต์ ใช้ ก ไก่”. [3] เมื่อดูแล้วก็เห็นว่าคำนี้คนไทยจำนวนมากเขียนผิดจากที่ ...Link = ลิงก์ // ลิ้งค์/ลิ้งก์. Comnt = คอมเมนต์ // คอมเม้น/คอมเมนท์. Blog = บล็อค // บลอค/บลอก/บล็อก. ://lifestyle.mp-star./knowledge/108476. ...Daftar link. link by e aption of a straight link , eier slotted or lid , as best suitable for certain positions of e valve gear ; and e principles ...ลิงก์ (เดอะเลเจนด์ออฟเซลดา) ตัวละครในวิดีโอเกม เดอะเลเจนด์ออฟเซลดา ใช้ดาบเป็นอาวุธหลัก. ในความหมายภาษาอังกฤษ. ลิงก์ (อังกฤษ: link หรือ links) อาจหมายถึง. ส่วนของโซ่ · ไส้กรอก ...Link ≠ ลิงค์, ลิ้งค์ = ลิงก์. Lab ≠ แล็ป = แล็บ. เห็นได้ว่าส่วนใหญ่เราจะผิดที่ตัวสะกด และการใส่วรรณยุกต์ทั้งนั้นเลยนะครับ โดยหลักเกณฑ์การใช้คำทับศัพท์ของ ...คำนาม แก้ไข. ลิงก์ (คำลักษณนาม ลิงก์). (การคอมพิวเตอร์, อินเทอร์เน็ต) การเชื่อมโยงกันระหว่างเว็บเพจ จากหน้าหนึ่งไปยังอีกหน้าหนึ่ง หรือจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งภายในหน้าเดียวกัน ...ศัพท์บัญญัติหรือการถอดเป็นอักษรไทยตามอย่างราชบัณฑิตใช้ ลิงก์ แต่ถ้าไม่เป็นทางการ ส่วนตัวชอบใช้ ลิงค์ มากกว่า แต่จะกลายเป็นภาษาบาลี - สันสกฤต ที่แปลว่า เพศ (ลึงค์) ครั้นจะเติมไม้โท เป็น ลิ้งค์ ก็ ...หรือค้นหา: -ลิงค์-, *ลิงค์*. มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผล ... - Link. - Sir? ลิงค์ มีอะไรครับ ? The Matrix ... ลิงค์ = ลิงก์, [ling] (n) EN: gender FR: genre [ m ] ...Heal Link พร้อมให้ใช้งานบนแอปฯ เป๋าตังแล้ว link TP-Link Official Store พัน ผู้ติดตาม ติดตาม พูดคุย ร้านค้า รายการสินค้า หมวดหมู่ โค้ดส่วนลดร้านค้า ส่วนลด ฿พัน ขั้นต่ำ ฿35,555 ...Jennifer Welch, Jennifer Emily Walter • Let Res equal 1 if e st link in x is unmarked and right.

sitemap